ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25  มีนาคม  พ.ศ.2562   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศ ...
  ส่ง 23 มี.ค. 2562 06:10 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  รายละเอ ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 18:48 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน  รายละเอียดตามแนบ
  ส่ง 31 ต.ค. 2561 02:30 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี 3 สิงหาคม  2561  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จะนำนักเรียนไปร่วมงานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว ที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวเพว ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2561 20:49 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • ค่ายคณิตศาสตร์ 2561         โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  กำหนดจัดค่ายคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    ปีการศึกษา  2561 ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2561 01:51 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม

 • 12 เมษายน 2562 ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นำพาคณะครูจัดพิธีเปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธรูปประจำโรงเรียน สรงน้ำพระพุทธร ...
  ส่ง 14 เม.ย. 2562 23:52 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • 5 เมษายน 2562       ฯพณฯองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ และคณะได้ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์  ในการนี้โรงเรียนบ ...
  ส่ง 5 เม.ย. 2562 06:10 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย  โดยจัดกิจกรรมจำลองการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร และ เลือกตั้งประธานนักเรียนป ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 01:55 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • ลอยกระทงประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ นำโดยท่าน ผอ.ปฏิวัติ  บะคะ  จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เมื่อวันที่ 22 ...
  ส่ง 22 พ.ย. 2561 15:26 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2561  ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2561 01:53 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา